Επικοινωνία

Εργοστάσιο:
ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων
Βοιωτία 32011
Θέση Αχαμνό Πηγάδι

Τηλ: 22620 56562
Κινητό: 6944 366 617
Fax: 22620 56563

email: petfood@picovit.net