Προστασία προσωπικών δεδομένων

Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Picovit ΑΒΕΕ δημιούργησε την ακόλουθη δήλωση, η οποία αποτελεί τη συμμόρφωση της Picovit ΑΒΕΕ με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ακόλουθη δήλωση αφορά σε όποιες πληροφορίες συλλέγονται στις σελίδες του site αυτού.

Η φόρμα επικοινωνίας του site μας ζητά από τους χρήστες προσωπικά στοιχεία για τηλεφωνική επικοινωνία (όπως όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο).Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Picovit ΑΒΕΕ για την επικοινωνία με το χρήστη, με στόχο την ενημέρωσή του.

Η Picovit ΑΒΕΕ δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτες εταιρείες, για επικοινωνία οποιασδήποτε μορφής.